Examen (KLIK HIER)

Examen:
Elke module wordt afgesloten met een test.
Voor sommige modules is die schriftelijk, voor andere een praktisch examen, of deels schriftelijk, deels praktijk.
Na het met goed gevolg afleggen van de test wordt voor de module een deelcertificaat uitgereikt.
Bij het behalen van voldoende deelcertificaten voor A-Modules verkrijgt de aspirant docent het Certificaat Basisvaardigheden Salsadocent.